Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Skadeportalen | Betalingsforsikring Nordea

Her kan du melde inn skade digitalt.
Når du trykker på knappen under kommer Skadeportalen opp i ett nytt vindu.

 

Trykk her for å åpne Skadeportalen

 

 


 

For å melde inn en skade burde du ha følgende klart:

 • Personnummer, kontonummer og lånenummer (til boliglånet i Nordea)

 

 •  Ved arbeidsledighet behøver vi:
  - Arbeidsavtale
  - Oppsigelse/permitteringsbrev
  - Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte, dersom du har det
  - Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV
  - Lønnslipper om dagpenger fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger (disse finner du på din side på nav.no). Erstatning utbetales fra dag 31 som du har mottatt dagpenger (de første 30 dagene er en egenandelsperiode). Vi må derfor ha de tre første lønnslippene for å få behandlet saken din.

 

 •  Ved sykdom/ulykke behøver vi:
  - Kopi av alle sykemeldingene (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt, eller en legeerklæring som bekrefter diagnose, gradering (i %) og hele sykemeldingsperioden.

  Maksimal størrelse på hvert dokument er 2MB. Dokumentet må være enten doc, docx, pdf, jpeg, tif eller png.

Du får en e-post fra oss når du er ferdig med registreringen med link til portalen for å laste opp flere dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at det ved manglende dokumentasjon kan bli lenger behandlingstid.


De 30 første dagene du er syk eller arbeidsledig (og får dagpenger) er en egenandelsperiode. Forsikringen gjelder fra og med dag 31 og utbetales etterskuddsvis i hht. vilkårene.
Det er en forutsetning at du sender oss ny dokumentasjon (lønnslipp om dagpenger eller sykemelding) underveis i erstatningsperioden for å få utbetalt erstatning hver måned.

Det er viktig at du fortsetter å betale inn forsikringspremie under hele skadeperioden.

 

Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid, kan du lese mer her.
Du kan også kontakte oss via e-post på forsikring@bnpparibascardif.no
eller ringe oss på 23 23 75 00.