Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Betalingsforsikring

Her kan du laste ned siste versjon av Forsikringsvilkår, Forsikringsbevis, Forkjøpsinformasjon og Skademeldingsskjemaer 
   
Vilkår:     24.05.2016
     

Forsikringsbevis:

    24.05.2016

 

Forkjøpsinformasjon:

 

   24.05.2016

   

 

    

Er du usikker på når du kjøpte forsikringen, eller om du har kjøpt forsikringen på et tidligere tidspunkt, ta kontakt med oss slik at du kan få tilsendt det korrekte dokumentet.

Skademeldingsskjemaer

 
Arbeidsledighet/Permittering  Last ned her
Sykdom/Ulykke  Last ned her
Dødsfall   Last ned her

Sykehusinnleggelse

(kun for selvstendig næringsdrivende) 

  Last ned her

 

Skjemaet må signeres og sendes til oss pr e-post eller post med etterspurte vedlegg. Er du usikker på hvilket skjema du skal fylle ut vennligst ta kontakt med oss. Se her for å se hvilke vedlegg du må legge ved skjemaet.