Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Saksbehandlingsprosessen

 

Når du melder en skade første gang:

1.  Send oss ditt skademeldingsskjema med vedlegg eller meld skaden elektronisk. Trykk her for for å se hvordan du melder inn en skade.
   
2.  Hvis det mangler ett eller flere vedlegg eller hvis vi trenger utfyllende informasjon, vil du motta et brev som etterspør dette.
   
3.  Når fullstendig dokumentasjon er mottatt sender vi deg et svar med vår avgjørelse i saken.
Vi gjør oppmerksom på at behandligstiden er på ca. 5 uker.

 


Når du mottar erstatning for arbeidsledighet/permittering eller sykdom/ulykke:

  For å få videre erstatning må du fortsette å sende inn:
 
  • Arbeidsledighet/permittering: Lønnslipper fra NAV som viser at du har fått utbetalt dagpenger for perioden
 
  • Sykdom/ulykke: Sykemeldinger (del B) som viser at du er 100% sykemeldt
   
 

 

   

Saksbehandlingstider:

  • Dersom du sender inn en ny sak gjør vi oppmerksom på at behandligstiden er på ca. 5 uker
  • Ettersender du vedlegg før vi har fått behandlet saken din første gang, blir disse lagt til den eksisterende saken slik at vi får sett på all dokumentasjon samtidig
  • Om vi har behandlet saken din og ber om mer informasjon, vil behandlingstiden på innsendt dokumentasjon være på ca. 5 uker
  • Har du tidligere fått utbetalt erstatning i din sak og nå har sendt inn videre dokumentasjon, er saksbehandlingstiden ca. 1 uke

 

Om erstaningsutbetalingen

  • Det er viktig at du fortsetter å betale inn på ditt lån og forsikringspremie selv om du får erstatning fra oss, da erstatningsutbetalingene gjøres etterskuddsvis i henhold til forsikringsvilkårene
  • Om du får innvilget erstatning og skadedato er tilbake i tid, vil du få etterbetalt for perioden som er tilbake i tid
  • Om du har sendt inn et krav som er direkte koblet til et lån (billån, forbrukslån e.l.) vil erstatningsutbetalingen bli betalt inn på lånekontoen i banken din