Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Håndtering av personopplysninger

GDPR - Informasjonen om håndtering av personopplysninger

Vi gjør vårt ytterste for å beskytte dine personopplysninger gjennom å håndtere informasjonen med varsomhet og transparens, og ved å treffe de til enhver tid passende og nødvendige beskyttelsestiltak.

I dette skriv får du informasjon om hvordan BNP Paribas Cardif Försäkring AB og/eller BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB ("BNP Paribas Cardif") behandler og beskytter dine personopplysninger. For å fastslå hvilket forsikringsselskap, og derved hvem som er din personopplysningsansvarlig, så vises det til dine forsikringsvilkår hvor dette fremgår.

BNP Paribas Cardif Försäkring AB og BNP Paribas Cardif Livsförsäkring AB er personopplysningsansvarlig for innsamling og behandling av personopplysninger innenfor deres respektive forsikringsvirksomhet. Formålet med denne informasjonen er å informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan de behandles, hvordan opplysningene deles med andre, hvor lenge vi lagrer opplysningene, hvilke rettigheter du har og hvordan og hvem du kan kontakte for å utnytte dine rettigheter.

GDPR

Registerutdrag