Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Hvis du ikke er fornøyd

BNP Paribas Cardif Spørsmål og svar

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd, og vi arbeider stadig med å forbedre vår service, våre produkter og våre arbeidsrutiner. Kundenes synspunkter, meninger og klager er verdifulle for oss og gir oss mulighet til å utvikle oss som forsikringsselskap.

Hvis du har klager:


Forsikringsprodukt eller service

Hvis klagen din ikke dreier seg om erstatning i en skadesak, men gjelder misnøye med et forsikringsprodukt eller vår service, kan du henvende deg til vår klagenemnd. Nemnda består av forskjellige funksjoner som skal sikre at klagen din behandles på en rettferdig og grundig måte.

Du er velkommen til å sende eventuelle klager til:
BNP Paribas Cardif, Klagomålsnämnden, Box 24110, 400 22 Gøteborg.

I brevet angir du hva du er misfornøyd med, og hvorfor. Hvis du har skriftlig materiale som begrunner synspunktene dine, eller brev som du har mottatt fra oss, ber vi om at disse vedlegges. Når vi har mottatt klagen din, vil vår klagenemnd behandle saken så snart som mulig. Klageansvarlig er sjefsjurist.

Omprøve en skadesak

Hvis du er misfornøyd med en beslutning i en skadesak, kan du få beslutningen prøvd ved å:

a) be om omprøving direkte hos skadebehandleren
b) be om at saken omprøves i vår skadenemnd
Hvis du ikke er fornøyd med vår endelige beslutning i saken din, kan du henvende deg til Finansklagenemnda.Finansklagenemnda kan gi opplysninger i forsikringsspørsmål og gir anbefalinger om hvordan tvister bør løses.

Finansklagenemnda består av et sekretariat og fire nemnder - Finansklagenemnda Bank, Finansklagenemnda Person, Finansklagenemnda Skade og Finansklagenemnda Eierskifte. Nemndene avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker. Nemndenes uttalelser er rådgivende.

Ytterligere informasjon finnes på Finansklagenemndas hjemmeside www.finkn.no.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60

Forsikringssaken kan også prøves i domstol. Du har også mulighet til å henvende deg til Forbrukerombudet.