Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Arbeide hos oss

 

BNP Paribas Cardif Karriere

 

BNP Paribas Cardif er en integrert del av et internasjonalt finanskonsern, men er også et lokalt voksende selskap med en sterk entreprenørånd. Vi har korte beslutningsveier og nærhet mellom de forskjellige avdelingene og funksjonene.
Som arbeidsgiver søker vi engasjerte medarbeidere som setter kunden i fokus. Nysgjerrighet, kreativitet og åpenhet for nye ideer er også egenskaper vi setter høyt.

Vi har medarbeidere med et bredt spekter av bakgrunner og kompetanser, for eksempel matematikere, sykepleiere, adferdsvitere, økonomer, jurister, statistikere, markedsanalytikere, IT-teknikere mfl.
I tillegg til et dynamisk og spennende arbeidsmiljø og internasjonale karrieremuligheter, gir vi medarbeiderne våre en rekke helse- og trygghetsfremmende tilbud, for eksempel ordningpensjon, sykeforsikring, forebyggende helsetiltak, rabatt på trening.

Innen BNP Paribas-konsernet oppmuntrer vi til internasjonal bevegelighet (ekspatriasjon) som et viktig skritt i karrieren. Konsernet samarbeider også med UBIFRANCE, en organisasjon som tilbyr unge, nyeksaminerte personer en lærlingplass innen et fransk konsern et sted i verden.