Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

 

BNP Paribas Cardif

tilbyr skreddersydde
forsikringsprodukter
via samarbeidspartnere.    

 BNP Paribas Cardif Partner

Les mer om hvordan man blir samarbeidspartner

Sykehusinnleggelse

BNP Paribas Cardif Inner pages Sjukhustrappa

Hva er forsikring for Sykehunsinnleggelse

Forsikring for Sykehusinnleggelse en er forsikring for selvstendig næringsdrivende hvor du får utbetalt en dagsats per dag ved sykehusinnleggelse. 

Hvorfor forsikring for Sykehusinnleggelse

Forsikringen gir deg en økonomisk trygghet slik at du kan ivareta dine økonomiske forpliktelser, og bidrar til å sikre din betalingsevne i en periode ved sykdom.