Cookies

Vi i BNP Paribas Cardif bruker cookies på vår webside for å huske dine valg. Ved å trykke på "Continue" samtykker du til å bruke cookies. For å lese mer om cookies, trykk på "learn more".

Våre kjerneverdier

 

BNP Paribas Cardif Kjerneverdier

 

Med et samfunn i endring vil også behovene for forsikringsprodukter til enkeltindividet endre seg. Ny teknologi og en stadig sterkere globalisering endrer måten man forholder seg til sine kunder på, og til kundenes behov for gode forsikringsdekninger og service.

 

Vi utvikler relevante og gode forsikringsløsninger i samarbeid med våre partnere. 

 

Vi vil alltid:

  • Sette individet i fokus
  • Ha en åpen dialog med våre partnere og kunder
  • Utøve vår forretningsvirksomhet på best mulig måte

 

Våre kjerneverdier skal gjenspeiles i hele vår virksomhet.